NFK

NFK komt op voor de belangen van kanker­ patiënten en hun naasten. Ze geloven dat je mét patiënten moet beslissen, niet over patiënten. Daarom geeft NFK kankerpatiënten een duidelijke stem.

NFK onderstreept haar rol en missie onder anderen door videocontent. PIT is creatief partner op het vlak van animatie voor NFK.

illustraties
sound design

ism. Ydwine de Boer 
Fine Tune Music